Kursöversikt

Välkommen till "Musikskapande" (GLP2CX) vid Högskolan Dalarna!

Den här kursen går på Campus Falun och merparten av dina lektioner kommer att ske på plats även om det vid vissa tillfällen kommer att erbjudas inspelat material via lärplattformen samt ibland digitala möten via Zoom. 

Du har nu kommit till ditt kursrum i vår läroplattform CANVAS, det är här du finner specifik information kring din kurs.
OBS: Kom ihåg att du ska registrera dig under registreringsperioden, se du.se/registrering.

Studieform
I så stor mån det är möjligt kommer ni att genomföra kursens produktionsbaserade moment med egen utrustning, men vi kommer att prata mer om detta vid kursintroduktionen och undersöka vilka av er som inte har tillgång till egen utrustning.
Förbered dig för dina studier

Under din studietid kommer du att använda denna läroplattform, CANVAS. Det är i ditt kursrum du hittar undervisningsmaterial och övriga uppgifter som rör din utbildning. I kursrummet finns även schema och en förteckning över den kurslitteratur som du bör införskaffa innan första kursträff. Kurslitteraturen köper du via valfri bokhandel.

Kurstart
Kursen startar onsdag 30 aug 2023, kl. 09.30 - 12.00
, Lokal: 2062 (Mediehuset)

VIKTIGT
Det är viktigt att du tar del av vår information på välkomstsidan om vad du ska göra när du blivit antagen (checklista). Här får du även information om vad det innebär att studera vid en högskola och hur du söker boende.

Har du frågor eller funderingar om kursen kontaktar du Christer Malmgren (cml@du.se), kursansvarig.

Med vänliga hälsningar

Christer Malmgren

Profilprodukt-2207.jpg  GLP2CX - Kursplan

Profilprodukt-2206.jpg  GLP2CX - Litteraturlista

Profilprodukt-2207.jpg  GLP2CX - Schema