Kursöversikt

Välkommen till "Möten med skilda musikgenrer" vid Högskolan Dalarna!

I den här kursen möter du musik och musiker från olika miljöer och kulturer, men också resonemang om vad musikgenrer är och varför de finns (om de gör det?). Vi använder litteratur om genrebegreppet, kulturvetenskaplig musikforskning samt inspelningar. I kursen ingår moment om etnografiskt fältarbete, audiovisuell presentation samt en egen inspelningsproduktion i en för studenten mindre känd genre.

Kursen är uppelad i tre moduler: 

Modul 1: Introduktion till genrebegreppet - 1 hp
Modul 2: Fältarbete om en musikgenre - 3 hp
Modul 3: Musikproduktion i en vald genre - 3,5 hp

Som redovisas genom två huvudsakliga gruppuppgifter: en audiovisuell essä, och en produktionsuppgift. 

Dessutom lämnas individuella rapporter/PM in för varje gruppuppgift.

Här hittar du ett preliminärt schema för kursen i HTMLoch ICS-länk. .

Och här finns Kursplan samt litteraturlista


 

 

 

 

Kontaktinformation

profile.jpg

Namn

Daniel Fredriksson, kursansvarig och huvudbedömare audiovisuell essä

dfr@du.se

profilbild.jpg

Thomas Von Wachenfeldt

Lärare, bedömer produktionsuppgiften

"användarnamn"@du.se

profilbild.jpg

Andrew Scott

Lärare, bedömer produktionsuppgiften

asc@du.se

profilbild.jpg

Henrik Karlsson

Lärare, "Innovativ teknik i akustisk musik"

hka@du.se

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum