Kursöversikt

 

Välkommen till "Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning" vid Högskolan Dalarna!

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • tillämpa inter- och transkulturella perspektiv på litteratur från den fransktalande världen
  • i egen text analysera och diskutera hur litteratur från den fransktalande världen möter läsare från Frankrike
  • i egen text analysera och diskutera hur litteratur från den fransktalande världen i översatt form möter läsare från andra språkområden än det franska
  • tillämpa centrala perspektiv inom översättningsteori samt reflektera över hur sociala och kulturella sammanhang påverkar översättningspraktiker.

 


 

 

 

 

Profilprodukt-2207.jpg

Kursplan

Kontaktinformation

Profilprodukt-2206.jpg

Litteraturlista

Mattias Aronsson

Kursansvarig

mar@du.se

 

profilbild.jpg

André Leblanc

Undervisande lärare

all@du.se

 

profilbild.jpg

Namn

"Roll i kursen"

"användarnamn"@du.se

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum