Kursöversikt

1-ncb_dios_archus-liljeqvistska-parken-trafasad-2.jpg

Välkommen!

Du börjar nu ditt andra år och i denna kurs ska vi fortsätta bygga vidare på vad vi gick igenom på första kursen, Entreprenörskapets villkor och särart. Den här kursen är därför en påbyggnadskurs vilket gör den till en B-kurs. Du kommer få stifta bekantskap med olika forskare och vi kommer utveckla synen på entreprenörskapet. Huvudboken Shane, är numera en klassiker i entreprenörskaps sammanhang, trots sin ålder (20 år), är mycket av det som Shane lyfter i den fortfarande aktuellt.

Mall förstasidan att använda vid promemoria/uppsats/reflektionsprotokoll (tänk dock på att inte skriva ditt namn på de uppgifter där det är anonymrättning)

Vecka 3

Nu börjar kursen. 
Att göra:
- Introduktion: 10:00-12:00, zoom, se TimeEdit
- Läs på om kursen
- Läs aktuella kapitel och titta på
  Föreläsning 1

Vecka 4


Att göra:
- Läs aktuella kapitel och titta på
  Föreläsning 2 + 3
- Diskussionsträff 1: ons 24 jan kl. 10:30-12:00
- Börja skriva Reflektionsprotokoll 1

Vecka 5


Att göra:

- Läs aktuella kapitel och titta på
  Föreläsning 4 + 5 + 6
- Diskussionsträff 2: ons 31 jan kl. 10:30-12:00
- Inlämning av RP1: 1 feb kl. 12:00

Vecka 6


Att göra:
- Läs aktuella kapitel och titta på
  Föreläsning 7 + 8 + 9
- Diskussionsträff 3: ons 7 feb kl. 10:30-12:00
- Börja fundera över ett problem du vill fördjupa dig i utifrån kurslitteraturen
- Börja skriva Referensramen/Teorikapitlet
- Börja söka efter respondenter: En entreprenör och en företagare

Vecka 7


Att göra:
- Kontakta respondenterna och boka intervjuer till vecka 9

Vecka 8

  
Att göra:
- Diskussionsträff 4: ons 21 feb kl. 16:00-17:30

- Diskutera med lärarna i parallellkursen,     problem, frågeställningar och intervjuguide
- Börja skriva på metoden

Vecka 9


Att göra:
- Diskussionsträff 5: tor 29 feb
kl. 10:30-12:00
- Gör dina två intervjuer
- Boka in dig på ett seminariepass
- Skriv Empiri- och Diskussions- och Slutdiskussionskapitlet

Vecka 10


Att göra:
- Inlämning inför seminariet: 4 mars
kl. 23:59
- Inför seminariet:
    - Läs pappret du är 1:e opponent på
    - Gör en sammanfattning av pappret (max 5 min), samt opponering på (ca 20 min)
    - Läs pappret du är 2:e opponent på
    - Skumma gärna igenom det övriga pappret

- Seminarium: 6-8 mars, kl 08:00-12:00 eller 13:00-17:00 (olika pass)

Vecka 11


Att göra:
- Arbeta med feedbacken från seminariet
- Läs igenom, se över referenser, språk och den röda tråden
- Inlämning av promemoria: 15 mars,
kl. 12:00
- Fyll i kursvärderingen

Vecka 12

Att göra:
- Kursvärderingsträff: ons 20 mars kl. 10:15-11:30
- Skriv Reflektionsprotokoll 2
- Inlämning av RP2: 22 mars kl. 12:00

 

 

 


Kontaktinformation

CN_profilbild_Hda_2023_Canvas.jpg

Carin Nordström

Kursansvarig och examinator

cnr@du.se 

  

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum