Kursöversikt

image.png

Varmt välkommen till Sexuell och reproduktiv hälsa, SR3009, vid Högskolan Dalarna!

Denna kurs är den andra kursen i ordningen i T1 Barnmorskeprogrammet och riktar sig framför allt mot de som läser Barnmorskeprogrammet. 

Precis som tidigare erbjuds denna digitalt och är uppbyggd via det pedagogiska formatet Omvänt klassrum. I praktiken betyder det att studenterna tar del av och studerar kursens innehåll på egen hand och där gemensam lektionstid, främst seminarier som sker via digitala möten (Zoom) spenderas åt fördjupning och diskussion, reflektion och diverse övningar. Precis som tidigare får studenterna material/uppgifter att förbereda sig med.

Kursens övergripande mål är att den studerande ska:

  • fördjupa sina kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till olika perspektiv, inklusive hållbarhet
  • utveckla kunskaper inom reproduktionsendokrinologi, fosterutveckling, sexologi, gynekologiska tillstånd, sjukdomar och behandlingar utifrån barnmorskans profession, yrkesansvar och forskningsområde.

Du kommer att få arbeta med att

  • studera kurslitteratur i form av skrivna källor, inspelade föreläsningar och annat material
  • analysera och kritiskt granska ämnen som ex. abort, sterilisering och sexuell hälsa
  • skriva en skriftlig slutuppgift i grupp som presenteras och diskutera på ett seminarium
  • granska och konstruktivt återkoppla på kursares grupparbete
  • aktivt delta i seminarier inklusive författa reflektionsfrågor inför seminarier

Ett viktigt syfte med kursens planering är att skapa samband mellan teori och praktik. Till exempel går vi undet denna kurs igenom oumbärlig kunskap för din kommande profession och ansvarsomåde, som exempelvis specifik och fördjupad kunskap om anatomi och fysiologi samt vissa lagar och förordningar. Kunskapen du erhåller under denna kurs kommer ligga till grund för kommande kurser både under T1 och dina Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i T2 och T3.  

Vi ser gruppen som en viktig resurs i alla kursens aktiviteter och deltagare från tidigare kurser har särskilt framhållit att de diskussioner som uppstår i grupperna är mycket värdefulla. Kursens omfattning är begränsad, vilket gör det omöjligt att gå djupt in i alla kursens delar, men vi hoppas att denna kurs kommer att bidra till att öka ditt intresse för dessa frågor och ge dig verktyg att fortsätta din professionella resa.

Vi hoppas att du kommer att bli inspirerad genom intressanta och utmanande diskussioner tillsammans med dina kurskamrater och oss lärare. Som all undervisning vid Högskolan Dalarna, ska undervisningen i kursen vila på teoretisk och vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet


Schemat

Under Moduler, - Allmän information hittar du ett övergripande schema för kursen samt länkar till våra möten.

Samma överenskommelse om hur vi tillsammans beter oss vid våra digitala möten gäller i denna kurs, samt genom hela programmet. 

Måndag 19 februari. 10-11.00 har vi kursintroduktion med kursansvariga

Förbered dig inför detta genom att läsa igenom kurshandbok, litteraturlista och schema. Ha dem tillgängliga till kursintro.

 

Profilprodukt-2207.jpg

Kursplan

Kontaktinformation

Profilprodukt-2206.jpg

Litteraturlista

Christina Pedersen

Kursansvarig
cpn@du.se

 

profilbild.jpg

Maya Vergara G.

Kursansvarig

mvg@du.se

 

profilbild.jpg

Ulrika Byrskog

Examinator

uby@du.se

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum